Badania wskazują,
że najczęściej wskazywaną opcją 

Benefitową w Zdrowiu Psychicznym, 

są anonimowe konsultacje z Psychologami i Terapeutami 40.4%
 
 
 

Troska o zdrowie psychiczne to trend, 

którego nie możesz teraz pominąć.


 
Aż 72.6% pracowników uważa, że ich pracodawca powinien wprowadzić benefity związane z kondycją psychiczną. Weszliśmy w fazę tak zwanej nowej rzeczywistości, gdzie niemal każdy świadomy pracodawca zaczyna rozumieć, że holistyczne podejście do zdrowia i wsparcie pracowników w dbaniu o nie jest kluczowym wyzwaniem obecnych czasów.
Obecnie pracodawcy mierzą się z problemem wysokiej absencji pracowników, która skorelowana jest ze stresem, brakiem chęci,
inicjatywy i kreatywności, słabą motywacją pracowników spowodowanym obecną sytuacją na świecie, okresem ponad 2-letniej izolacji, ze wszystkimi jej konsekwencjami oraz atmosferą niepewności i zmienności, którą daje się odczuć we wszystkich obszarach życia.
Wdrożenie strategii Well Beingu w organizacji w formie benefitów dla pracowników  jest odpowiedzią na te trudności.
Zastosowanie tej strategii skutkuje wyraźnie zwiększonym poziomem zadowolenia, silniejszą motywacją oraz wzrostem kreatywności pracowników, co jest kluczowym i niezbędnym warunkiem sprawnego, dynamicznie funkcjonującego przedsiębiorstwa. 

Dlaczego zależy Nam,

by wspierać Twoich pracowników?


Świat stał się obecnie bardzo dynamicznym miejscem zmian, które z racji swej intensywności powodują w Nas dysfunkcje, generują napięcie i stres. Nasz zespół łączy jeden cel oraz ogromna świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z funkcjonowaniem w obecnej rzeczywistości, dlatego postanowiliśmy połączyć wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje aby wspierać człowieka w powrocie do równowagi psychicznej i wyposażać go, w konkretne zestawy narzędzi do samoregulacji.
Jesteśmy zdania, że każdy człowiek posiada zasoby aby móc radzić sobie w trudnościach natury psychicznej.

 
 

Nowa rzeczywistość oznacza nowe benefity.


Aż 55% pracujących oczekuje, że firmy będą ich wspierać emocjonalnie. Z kolei 72,6% badanych  pracowników uważa, że ich pracodawca powinien wprowadzić benefity związane z kondycją psychiczną. Oferujemy firmom świadomym tych zmian stałe, profesjonalne, indywidualne i poufne wsparcie psychologiczne dla Rodzin pracowników w formie Benefitów.

 

CO JEST DZISIAJ WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW?


Zainwestuj w rozwiązania, które pozwolą ludziom kształtować świadomość siebie i swoich potrzeb, tak aby potrafi o siebie zadbać. Dzięki temu Twoi pracownicy
 zbudują odporność psychiczną, ponieważ wg. badań opinii pracowników, wciąż jeszcze za mało mówimy o emocjach i o radzeniu sobie z nimi. Aktualnym jest temat budowania relacji i więzi, prowadzenie dialogu, przy jednoczesnym akceptowaniu różnorodności.

Potrzeby wsparcia pracowników
wg. najnowszych badań  
  • Stres, radzenie sobie ze stresem 54,7%
  • Wyciszenie, spokój i mindfulness 51%
  • Presja, radzenie sobie z presją zawodową 33,4%
  • Relacje z innymi, nawiązywanie relacji 31,2%
  • Strach, lęk 13,5%
 
 

Zapewniamy ofertę abonamentową
w formie Benefitów
dla pracowników i ich Rodzin.Oferujemy atrakcyjne abonamenty w formie benefitów dla pracowników i ich rodzin. Wyszliśmy z założenia, że pracownik, którego rodzina otoczona jest stałym, profesjonalnym i anonimowym wsparciem psychologicznym jest spokojniejszy, bardziej skupiony i obecny w pracy. Pracodawco, oto co możesz zyskać dołączając do Programu Firm Odpowiedzialnych Społecznie.

 

Zwiększona produktywność, zmniejszenie absencji


 Pracownicy, którzy mają dobre zdrowie psychiczne, są bardziej skoncentrowani, motywowani i produktywni. Mogą lepiej skupić się na wykonywanych zadaniach, podejmować trafniejsze decyzje i osiągać lepsze wyniki w pracy.

Wzrost
zaangażowania 

pracowników


Dbanie o zdrowie psychiczne pokazuje ludziom, że są ważni dla organizacji. Pracownicy odczuwają większe poczucie wartości i zaangażowania, co prowadzi do większego zaangażowania w wykonywanie obowiązków i chęci wniesienia większego wkładu w sukces organizacji.

Wizerunek Firmy
odpowiedzialnej społecznie


Przedsiębiorstwa, które troszczą się o zdrowie psychiczne pracowników, budują pozytywny wizerunek jako pracodawcy dbający o dobrostan swoich pracowników. To może przyciągać do Twojej organizacji lepiej wykwalifikowanych kandydatów do pracy i przyczyniać się do budowy pozytywnego wizerunku Firmy.

 

Dostęp do Psychologa
to inwestycja w pracowników
i troska o ich Rodziny.


Równowaga psychiczna odnotowała największy wzrost wśród wszystkich zgłaszanych potrzeb  pracowników w porównaniu do 35,4%.Przed pandemią zgłosiło potrzebę związaną z równowagą psychiczną. 43,9%  Badania jasno pokazują , że to jak żyjemy i co robimy po pracy wpływa na to jakimi jesteśmy pracownikami
. To jak śpimy, jakie mamy relacje z rodziną, to czy jesteśmy zestresowani wpływa na efektywność pracy.

 
 
 

Benefit przyszłości

Wsparcie psychologiczne
dla Twojego pracownika i jego rodziny


Weź udział w  programie wsparcia psychicznego Pracowników przygotowany na miarę potrzeb naszych czasów.

 
 
Napisz do Nas