Radosław Ścibek


Psychoterapeuta Gestalt, psychoterapeuta EMDR, MBT, Team CBT.  Certyfikowany Coach ICC, certyfikowany biznes coach ICC (numer licencji 194). Wykładowca: Akademia Leona Koźmińskiego – Akademia Kompetencji Menadżera.

Psycholog, psychoterapeuta związany zawodowo od 12 lat z Towarzystwem Pomocy Młodzieży. Psycholog, psychoterapeuta -  Oddział Dzienny Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Pracuje głównie w podejściu EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing – nowoczesną terapią polegającą na bilateralnej stymulacji obu półkul mózgowych, rekomendowana przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) do pracy z traumami i stresem.

Rekomendowany terapeuta Polskiego Towarzystwa EMDR.


Coach kadry menadżerskiej oraz executive coach wyższej kadry zarządczej w zakresie podnoszenia kompetencji przywódczych. Specjalizuje się w pracy w obszarze kryzysu przywódcy, spadku motywacji oraz wypalenia zawodowego. Wiele z tych procesów dotyczyło sposobu funkcjonowania i podnoszenia kompetencji komunikacyjnych introwertyków w ekstrawertycznym świecie korporacji. Wspiera organizacje w mierzących się z kryzysem postaw pracowniczych – biernością, brakiem zaangażowania i wprost komunikowaną gotowością odejścia z firmy. Praca pod stałą opieką superwizyjną.
Konsultacja 1:1

Indywidualne sesje, które  zapewnią Ci bezpieczną, poufną i nieoceniającą przestrzeń do pracy nad niepokojącymi emocjami i samopoczuciem. Razem dowiemy się, co Cię trzyma. Następnie opracujemy plan, który pomoże Ci iść naprzód.

 
Tu możesz zadać pytanie terapeucie.