Rozwijaj z nami swoje umiejętności społeczne!

Trening Umiejętności Społecznych TUS dla Dzieci i Młodzieży mieszkającej w Norwegii.
 

Witajcie w naszym Centrum
Treningu Umiejętności Społecznych!

 
Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy, możemy świadczyć kompleksowe wsparcie dzieciom i młodzieży
w Norwegii w rozwijaniu kluczowych umiejętności społecznych oraz w integracji w środowisku
w języku ojczystym!
Nasz zespół Psychologów z Human Mind Center gwarantuje wysoki poziom wsparcia oraz indywidualne podejście do każdego uczestnika. Dzięki naszemu doświadczeniu życia na emigracji zapewniamy, że dzieci i młodzież będą miały możliwość rozwoju nie tylko pod względem społecznym, ale także kulturowym i językowym.


Trening Online

Ciesz się wygodą nauki z własnego domu! Nasze wirtualne sesje są prowadzone przez doświadczonych trenerów, którzy wykorzystują interaktywne narzędzia, aby nauka była skuteczna oraz dostosowują harmonogram zajęć do potrzeb użytkowników, by mogli uczyć się w swoim tempie.

 

Kompletny programObejmuje starannie zaplanowany ciąg treningów, który prowadzi uczestników przez  etapy rozwoju umiejętności społecznych, gwarantując systematyczny postęp. W ciągu roku, uczestnicy będą uczestniczyć w 3 modułach, które umożliwią im osiągnięcie konkretnych celów rozwojowych i pełne wykorzystanie potencjału programu.

3 miesięczne cykleSą skonstruowane tak, aby zapewnić uczestnikom skoncentrowane i intensywne doświadczenie edukacyjne, z możliwością praktykowania określonych umiejętności społecznych w każdym cyklu. Ta struktura pozwala na większą możliwość wyboru, zapewniając jednocześnie, że każdy cykl przynosi nowe, wyraźnie zdefiniowane cele i umiejętności do opanowania.

Zamknięte grupy Składające się z max. 12 osób zapewniają bardziej intymne i skoncentrowane środowisko do nauki, gdzie każdy uczestnik otrzymuje indywidualną uwagę i wsparcie od trenera. To sprzyja tworzeniu silnych więzi między uczestnikami oraz stwarza warunki do rozwijania umiejętności społecznych w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Daj swojemu dziecku szansę na pełniejsze, bardziej zintegrowane życie w Norwegii!I dołącz do naszego centrum treningu umiejętności społecznych Online. Trening umiejętności społecznych jako platforma online oferuje wygodną i skuteczną metodę nauki, która zapewnia uczestnikom możliwość rozwoju kluczowych umiejętności społecznych, a także wsparcie dla dzieci odczuwających samotność i potrzebujących rozmów w ojczystym języku.


Wsparcie dla dzieci odczuwających potrzebę kontaktu z rówieśnikami. 


Dla dzieci, które mogą odczuwać brak kolegów lub koleżanek z Polski oraz samotność wynikającą z pobytu w innym kraju, platforma online stanowi bezpieczne miejsce, gdzie Twoje dziecko może spotkać innych polskich rówieśników. Daje mu to możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami, rozmawiania w ojczystym języku oraz budowania więzi
z osobami, które mogą zrozumieć jego doświadczenia.
Dzięki platformie online uczestnicy mogą uczestniczyć w zajęciach z każdego miejsca w Norwegii.
Trening umiejętności społecznych online stawia uczestników w sytuacjach interakcji z rówieśnikami, co umożliwia im rozwijanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Dzieci i młodzież mogą praktykować rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji oraz współpracę z innymi, a poprzez interakcje online, uczestnicy uczą się efektywnej komunikacji zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej. Ćwiczenia i scenariusze pomagają w rozwijaniu umiejętności słuchania, wyrażania swoich myśli i uczuć, oraz rozumienia perspektyw innych.


Wrzesień - Grudzień 2025'

Trwają zapisy na cykl jesienny.

 

Ważne


W naszym programie kładziemy duży nacisk na pracę z samopoznaniem, co jest kluczowe dla umożliwienia młodzieży lepszego zrozumienia własnych emocji, motywacji i zachowań, co jest fundamentem skutecznej komunikacji i relacji społecznych. Ten aspekt treningu pomaga uczestnikom w rozwijaniu samoświadomości i samorefleksji, wzmacnia pewność siebie i poczucie własnej wartości, co jest niezbędne do budowania zdrowych relacji interpersonalnych i efektywnego zarządzania własnymi reakcjami w różnych sytuacjach społecznych.

Wyjątkowość trenera


Trenerzy w naszym programie są również wykwalifikowanymi psychologami, co pozwala im na głębsze zrozumienie potrzeb emocjonalnych i psychologicznych młodzieży oraz stosowanie metod nauczania opartych na solidnych podstawach psychologicznych. Ich ekspertyza w dziedzinie psychologii umożliwia efektywne adresowanie indywidualnych wyzwań uczestników i dostosowanie treningu w taki sposób, aby wspierać ich holistyczny rozwój zarówno na poziomie społecznym, jak i emocjonalnym.

 

Zostaw kontakt. Odpowiemy
i doradzimy!