Czym jest Self leadership?

Potrzeba samorealizacji mieści się w wielu kategoriach potrzeb. Znajdziesz jạ
w podstawowych potrzebach człowieka, w potrzebach psychicznych, jak również w potrzebach wyższego rzędu,


Kiedy zaspokoimy podstawowe potrzeby fizjologiczne jakimi są jedzenie, woda, sen, oddychanie. Potrzeby bezpieczeństwa takie jak ochrona, stabilność, wolność od strachu, następnie potrzeby przynależności i miłości oraz potrzeby uznania zaczniemy potrzebować być lepszym człowiekiem. Tu rodzi się potrzeba samorealizacji.
Samorealizacja, będąca procesem osiągania własnego pełnego potencjału i realizacji osobistych ambicji i talentów, jest głęboko powiązana z samozarządzaniem.

Aby osiągnąć samorealizację, potrzebna jest umiejętność ustalania i realizowania celów, co bezpośrednio wymaga efektywnego samozarządzania.


To ostatnie obejmuje zdolność do organizacji własnych działań, samomotywacji i samodyscypliny, które są niezbędne do długotrwałego i skutecznego dążenia do realizacji osobistych aspiracji.

W procesie samorealizacji ważne jest także zarządzanie czasem.


Osiągnięcie wyznaczonych celów często wymaga umiejętnego podziału czasu i zasobów. Osoby, które efektywnie zarządzają swoim czasem, są w stanie lepiej wykorzystać swoje umiejętności i zasoby do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

 Proces samorealizacji nie jest liniowy i często wymaga dostosowania się do zmieniających się okoliczności oraz uczenia się na podstawie doświadczeń. Samozarządzanie w tym kontekście pomaga w utrzymaniu elastyczności i adaptacji do nowych wyzwań, co jest istotne dla ciągłego rozwoju i osiągnięcia samorealizacji.


Ostatecznie, samorealizacja wiąże się z ciągłym rozwojem osobistym i refleksją nad własnymi postępami, wartościami i celami.


Samozarządzanie obejmuje umiejętność refleksji i samooceny, co jest niezbędne do zrozumienia siebie i swojego miejsca na drodze do samorealizacji. W ten sposób, samorealizacja i samozarządzanie wzajemnie się uzupełniają i wspierają, tworząc podstawę dla pełnego rozwoju osobistego i osiągnięcia indywidualnych celów życiowych.


Samozarządzanie  to umiejętność, która pozwala na stawianie sobie celów i konsekwentne dążenie do ich realizacji, co jest szczególnie ważne w obliczu wyzwań, zarówno osobistych, jak i zawodowych.
Wspomaga ono organizację czasu, co ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym szybkim świecie, pomagając maksymalizować produktywność i minimalizować stres. Samozarządzanie wiąże się również z samodyscypliną, która jest niezbędna do kontroli impulsów i odroczenia gratyfikacji, szczególnie w długoterminowych projektach.

Ponadto, samozarządzanie sprzyja adaptacji do zmieniających się okoliczności. Pomaga w szybszym dostosowywaniu się do nowych sytuacji i pokonywaniu pojawiających się przeszkód.

Dzięki temu możliwe jest utrzymanie zdrowia emocjonalnego i ogólnego dobrostanu,

ponieważ daje narzędzia do radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami i utrzymywania zdrowego balansu między życiem zawodowym a prywatnym. Dodatkowo sprzyja rozwojowi osobistej autonomii i niezależności, umożliwiając  podejmowanie decyzji i działanie bez potrzeby ciągłego nadzoru czy wsparcia z zewnątrz.