Dorosłe dzieci.

Być  Dorosłym i być dzieckiem.


Dzień Dziecka to czas, który skłania do refleksji nad relacjami między dorosłymi a ich rodzicami. Mimo osiągnięcia dorosłości, wiele osób nadal czuje się dzieckiem w kontekście relacji z rodzicami. To uczucie może być szczególnie silne podczas takich dni, które przypominają o rodzicielskim wsparciu i oczekiwaniach.

Bycie dorosłym wcale nie oznacza odcięcia się od wpływu rodziców. Relacje te są głęboko zakorzenione i mają znaczenie dla naszej tożsamości i zachowania. Nawet jeśli rodzice już nie żyją, ich wpływ może być odczuwalny poprzez wspomnienia, wewnętrzne głosy i wartości, które nam przekazali.


Jak Rodzic w Głowie Wpływa na Nasze Zachowanie i Życie?


Badania psychologiczne pokazują, że relacje z rodzicami mają długotrwały wpływ na nasze zachowanie i samopoczucie. 

Sposób, w jaki byliśmy wychowywani, wpływa na nasze decyzje życiowe. Osoby, które doświadczyły wsparcia i miłości, często podejmują bardziej optymistyczne decyzje i mają większą pewność siebie w dorosłym życiu.

Styl przywiązania, który rozwija się w dzieciństwie, rownież ma wpływ na nasze dorosłe relacje. Osoby z bezpiecznym stylem przywiązania, które miały wspierających rodziców, są bardziej skłonne do tworzenia zdrowych i stabilnych związków.


Autonomia a Wewnętrzny Krytyk.


Wielu dorosłych nosi w sobie głos krytycznego rodzica.Ten wewnętrzny krytyk może być powodem samokrytyki i wątpliwości, które utrudniają realizację osobistych i zawodowych celów.
Wpływ rodziców na zdrowie psychiczne jest dobrze udokumentowany. Negatywne doświadczenia z dzieciństwa, takie jak zaniedbanie czy przemoc, prowadza do problemów psychicznych w dorosłości, takich jak depresja, lęki czy PTSD.


Badanie opublikowane w 2023 roku w czasopiśmie BMC Public Health zbadało wpływ zarówno negatywnych, jak i pozytywnych doświadczeń z dzieciństwa na zdrowie rodziny w dorosłości. W badaniu uczestniczyło 1030 osób, które odpowiedziały na pytania dotyczące ich doświadczeń z dzieciństwa oraz obecnego stanu zdrowia rodziny. Wyniki pokazały, że negatywne doświadczenia z dzieciństwa (ACEs) są powiązane z gorszym zdrowiem rodziny w dorosłości, podczas gdy pozytywne doświadczenia (PCEs) mają odwrotny efekt, poprawiając zdrowie rodzinne. Badanie to podkreśla znaczenie wsparcia emocjonalnego i stabilności w dzieciństwie jako kluczowych czynników wpływających na zdrowie psychiczne i emocjonalne dorosłych.


Inne badanie, opublikowane w JAMA Network Open w 2023 roku, wykazało, że silne relacje między matkami i ojcami a ich nastoletnimi dziećmi są związane z lepszymi wynikami zdrowotnymi w dorosłości. Uczestnicy badania, którzy mieli dobre relacje z rodzicami w okresie dojrzewania, zgłaszali lepsze zdrowie psychiczne i fizyczne jako młodzi dorośli. W badaniu wzięło udział ponad 10,000 młodych dorosłych, co daje silne podstawy do wniosków na temat długoterminowych korzyści płynących z pozytywnych relacji rodzinnych.


Wpływ rodziców, nawet jeśli nie jest już fizycznie obecny, pozostaje z nami w postaci wspomnień, wartości i wewnętrznych głosów. Zrozumienie tego wpływu pomaga nam w lepszym radzeniu sobie z wyzwaniami dorosłości oraz w budowaniu zdrowszych relacji z samym sobą i innymi, a najnowsze badania naukowe potwierdzają, że zarówno negatywne, jak i pozytywne doświadczenia z dzieciństwa mają długotrwały wpływ na zachowanie i zdrowie Nas dorosłych.