Różnica między egoizmem, a troską o siebie?

W świecie psychologii i nauk społecznych istotne jest rozróżnienie między troską o siebie a egoizmem. Choć oba terminy odnoszą się do skupienia na własnej osobie, ich znaczenie i skutki dla jednostki i społeczeństwa są zasadniczo różne. W tym artykule przyjrzymy się, co mówią badania na temat tych dwóch pojęć.

Troska o Siebie i Zdrowa Samoakceptacja

Troska o siebie, znana również jako samoopieka, jest definiowana jako działanie mające na celu dbanie o własne dobrostan fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Według badań przeprowadzonych przez Klussman et al. (2020), regularne praktykowanie samoopieki jest powiązane z lepszym zdrowiem psychicznym, większą odpornością emocjonalną oraz niższym poziomem stresu. Troska o siebie nie jest aktem egoizmu; raczej, jest uznawana za niezbędną praktykę do utrzymania zdrowia i równowagi w życiu.

Egoizm, czyli Skupienie na Sobie Kosztem Innych

Z drugiej strony, egoizm to postawa charakteryzująca się nadmiernym lub wyłącznym skupieniem na sobie i swoich potrzebach, często kosztem innych. Badania socjologiczne i psychologiczne, takie jak te prowadzone przez Twenge i Campbell (2009), wskazują, że egoizm może prowadzić do negatywnych konsekwencji społecznych, takich jak problemy w relacjach, brak empatii oraz trudności w współpracy. Egoizm jest często postrzegany jako niezdrowa, destrukcyjna cecha, która może szkodzić zarówno jednostce, jak i osobom w jej otoczeniu.

Kluczowe Różnice

Cel: Troska o siebie jest ukierunkowana na zdrowie i dobrostan, podczas gdy egoizm koncentruje się na osobistych korzyściach, często kosztem innych.

Wpływ na Relacje: Troska o siebie może prowadzić do lepszych relacji, ponieważ osoba dbająca o siebie jest często bardziej zrównoważona i szczęśliwsza. Egoizm zwykle szkodzi relacjom, prowadząc do konfliktów i braku zaufania.

Długoterminowe Skutki: Samoopieka ma pozytywny wpływ na długoterminowe zdrowie psychiczne i fizyczne. Egoizm może prowadzić do izolacji społecznej i problemów w relacjach interpersonalnych.

Percepcja Społeczna: Troska o siebie jest społecznie akceptowana i często promowana jako zdrowa praktyka. Egoizm jest generalnie postrzegany negatywnie.


Rozróżnienie między troską o siebie a egoizmem jest punktem wyjścia w zrozumieniu zachowań ludzkich. Podczas gdy troska o siebie jest istotną i zdrową częścią życia, egoizm może prowadzić do negatywnych skutków zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa. Zrozumienie tych różnic jest ważne przede wszystkim dla budowania zdrowych relacji interpersonalnych.