Co mówią najnowsze badania o stanie psychicznym Nastolatków w Polsce?

Najnowsze badania na temat stanu psychicznego nastolatków w Polsce pokazują, że szkoły odgrywają kluczową rolę w dbaniu o ich dobrostan psychiczny. Współpraca między placówkami edukacyjnymi, placówkami ochrony zdrowia i krajowymi inicjatywami w dziedzinie zdrowia psychicznego jest niezbędna do wprowadzania konkretnych zmian.

Według raportu "Młode Głowy", ponad 82% dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat odczuwa stres, który uniemożliwia im normalne funkcjonowanie.

Prawie 1,5 miliona młodych ludzi myślało kiedyś o odebraniu sobie życia. Zgłaszane problemy obejmują brak motywacji, problemy z koncentracją, gorsze samopoczucie psychiczne, kłopoty
w nauce, problemy ze snem, a także skrajnie niską samoocenę i zaburzenia odżywiania. Raport podkreśla potrzebę działań prewencyjnych i wsparcia psychologicznego dla młodzieży.

W 2022 roku odnotowano o 140% więcej prób samobójczych niż w 2020.

Przyczyny złego stanu psychicznego nastolatków w Polsce są wielowymiarowe i złożone. Istnieje kilka kluczowych czynników, które przyczyniają się do tego problemu. Pandemia COVID-19 i przymusowa izolacja uruchomiła lawinowo rosnącą liczbę młodych ludzi z lękiem społecznym, depresją i obniżonym nastrojem.
Pandemia spowodowała znaczące pogorszenie kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży.
Izolacja, brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami, strach i wyobcowanie znacznie wpłynęło na zdrowie psychiczne młodzieży. Aż 630 tysięcy dzieci w Polsce wymaga specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej

Kolejnym istotnym czynnikiem wyzwalającym jest nadmiar stresu i presja. Wśród dorosłych Polaków, nadmiar stresu, presja czasu i zadań, złe relacje w zespole i z przełożonymi, a także poczucie braku kompetencji do wykonywania zadań, są głównymi przyczynami problemów psychicznych, a te czynniki mogą być odzwierciedleniem szerszych problemów społecznych,  które wpływają również na młodzież.
Badania wykazały, że korzystanie z mediów społecznościowych  również wpływa na poczucie własnej wartości nastolatków znacznie ją zaniżając. 

Kiedy przyjrzymy się jaki jest stan opieki zdrowotnej w Polsce, określimy go jednym słowem. Zły.
 Zły stan opieki psychologicznej i psychiatrycznej dzieci i młodzieży jest efektem wieloletniego niedoinwestowania. Brakuje systemowych działań w zakresie profilaktyki i opieki nad dziećmi i młodzieżą dotkniętymi zaburzeniami zdrowia psychicznego.

W kwestii chorób psychicznych, nie ma prostej dziedziczności. Występuje interakcja między genami a środowiskiem. Dlatego złe warunki środowiskowe, np. stres czy inne czynniki ryzyka, mogą przyczynić się do wystąpienia choroby u osób z genetyczną podatnością .

Ogromne znaczenie ma także wsparcie społeczne i rodzicielskie, które może ograniczać podatność na problemy psychiczne. Dlatego dla poprawy sytuacji kluczowa jest pomoc w zakresie zdrowia psychicznego i stworzenie odpowiednich warunków środowiskowych.